Kollektivtrafik som byggsten

Det finns ett par institutioner i samhället som ligger oss socialister extra varmt om hjärtat, en av dessa är kollektivtrafiken. Trafikformen som en dag, mark my words, kommer vara gratis och därmed omintetgöra all onödig privattrafik. För vem vill betala när alternativet är free for all?

Tyvärr är vi långt därifrån, borgerliga majoriteter har i en rad landsting höjt avgifterna ännu mer och därmed lagt ut en ännu större del av finansieringen på individen, av en tjänst som i högsta grad borde vara kollektivt finansierad hela vägen.

Ett gäng som kämpat (in style) för att det jag rantar om ska bli verklighet är Planka.nu. Läs deras rapport som släpps i ljuset av utmaningarna från det framtida Köpenhamnsmötet om klimatet, kom till morgondagens bubbel på Cafe Edenborg i Gamla stan eller läs deras resonemang i kortfattad form på Dagens Konflikt. It´s all good.

————————————————————————

Läs också redu på temat.

Annonser

About this entry