Nyliberalismens eller kapitalismens död

Det finns kriser och så finns det kriser. Vilken sorts kris som vi står inför idag är förstås svårt att veta innan den verkligen har spelats ut, men historiskt kan vi konstatera att vissa kriser för kapitalismen har ledit till potentiellt revolutionära situationer medans andra lagt grogrund för fascism, rasism eller ytterligare avregleringar. Precis som DK-Petter påpekar på SVT Opinion finns det ingen vänster som i dagsläget är mogen att axla ansvaret för en helt ny ordning. Däremot kan nyliberalismen börja diskuteras och kritiseras på bredare front än vad som är fallet idag, och det kan ladda för en vändning av det berömda problemformuleringsinitiativet in på våra jaktmarker.

Annonser

About this entry