Fear and Loathing: On the V-kongress -08, del 3

Tredje och avslutande delen i gonzojournalisterna Mischa & Kolles skildring av Vänsterpartiets kongress i Norrköping som ägde rum 6-8 juni 2008.

Mischa & Kolle försov sig rejält på morgonen, relativt medvetet eftersom ungdomskadern hade lovat ta över krypskyttetjänstgöringen på förmiddagen. En annan rask ungkommunist lovade föra listan över fienden extra nitiskt i Kolles frånvaro och debatten som sådan sammanfattades krypterat via sms. Den ackumulerade room serviceräkningen på vakteläggsomelett och 100-årig Genever såg illavarslande ut och skickades vidare till partikansliet, bifogat med en uppmaning att lägga den ad acta.

Väl framme vid kongresshallen visade det sig att Panki ropat desperat efter klassfred som en framkomlig väg i byggandet av partiet, men stod förstås inte oemotsagd. Cheva tog replik och sa: ”Klassfred? Klassfred?! I hate the word, just as I hate kapitalet, all vägval vänster and thee!”. Applåderna tog aldrig slut från skaran av trogen kader, Cheva skulle leva för evigt.

Kongressen fortsatte med att debattera fildelningsfrågan och ungkadern hade redan fyllt ett helt A-4-ark i fiendelistan med kulturvetare som fortfarande trodde att det här var deras parti. Det var det såklart inte längre och när omröstningen väl kom igång visade sig majoriteten stå på det laglösa proletariatets sida.

Efter att samtliga motioner som behandlade förslaget om att beröva riksdagsledamöter och andra parlamentariskt förtroendevalda hela den utkomst som tillfallit genom uppdraget, sätta dem på gatan och ge dem ordentligt med stryk, fallit, så var det återigen dags för Mischa att entlediga vikarien och börja sikta at randoms med sitt sniper rifle. Vem skulle offras? Falice hade förbjudit alla attempts på Pankis liv, on pain of torture, så vem? Analysmannen tycktes ha lämnat byggnaden. Socionomvänstern satt och grinade i skamvrån. Solen verkade åter lysa på arbetarklassens eget parti. Eller?

Valet föll ån en gång på underhållningsutskottet. Denna gång hade denna, uppenbarligen hotfulla och underskattade fraktion, lejt en frikyrkokör med jihadtema. Mischa och Kolle rådgjorde snabbt med salens rättrogna. Man beslöt att återupprätta den gamla ansvarsposten för illegal och konspirativ verksamhet, och tog in hela underhållningsutskottet på förhör. Så! Enighet och kamratskap rådde åter i salen och partiet sjöng internationalen så rutorna skallrade och lokala kapitalistlakejer satte isteet i vrångstrupen, där de satt och drömde mardrömar om att tvingas sopa i sina egna konsultfirmor.

Eftersom motionen om att ta över hela det gamla industrilandskapet bifallits med acklamation redan under fredagen störtade partister ut ifrån kongresslokalen efter de sista tonerna ekat genom plenum för att ockupera, konfiskera och demolera. En del av Norrköping blev partiets men det fanns ett helt land att åter vinna.

————————————————————————————-

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Dagens Konflikt: Petter om populism. Konflikt: Kim Muller om AMS nya chef.

Annonser

About this entry