Kongressrapport 1

En långt ifrån heltäckande rapportserie från Vänsterpartiets kongress inleds härmed. Jag är inne och ute ur plenum så jag kommer långt ifrån att kommentera alla delar.

Partiprogrammet behandlas och har delats in i flera block. Efter det första blocket skedde omröstningar på en rad motioner och här ser vi en tendens. I de flesta fall har programkommitténs förslag gått igenom vilket inte är en alltför radikal revidering av den innestående versionen. Kommitténs förslag har generellt varit bättre än inkomna motioner så det känns helt ok.

Jag noterar dock att motion B10 föll, vilket är trist eftersom det var en förbättring av kommitténs förslag rörande analysen av ekologin och relationen till naturen. Motionen kritiserade den syn som fanns där människans relation till naturen presenteras som en separat relation, alltså en ekologistisk syn. B10 föreslåg istället en mer marxistisk analys av ekopolitiken där mellanmänskliga relationer ses som grunden för rovdriften av naturen, alltså kapitalism och patriarkat.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Annonser

About this entry