Da Lukacs Code – utkast till manus

Jag och Mia tröttnade på listor och har nu börjat skriva filmmanus i arbetarrörelsens tjänst…

…so, get this:

Vi gör en film, som får heta Lukacskoden eller Da Lukacs Code. Den ska handla om vad leninisterna har gjort med marxismen och vad man gjort med de texter som Marx skrev och som helt eller delvis motsäger mycket av Lenins tankar och idéer kring kapitalism, stat, parti och revolution.

EGENTLIGEN så skulle Marx ha gett över skrifterna till världsproletariatet men istället så lägger positivisten Engels (Petrus) beslag på materialet och förstör vad han tror är de enda upplagorna av nyckeltexter som Grundrisse och De Ekonomisk-filosofiska manuskripten. På Engels svek byggs en hel statsfilosofi med ledstjärnor som Lenin, Stalin, Mao och Castro, som alla, ENBART P G A felaktiga och ofullständiga tolkningar av Marx, konstruerar s k proletära diktaturer, toppstyrda, fula och deprimerande samhällen där människan är allt annat än befriad. Befrielsen, ligger i förståelsen av kommunismen som rörelse, en negation av kapitalet och varan, INTE den alternativa förvaltningsform av kapitalet som utvecklats i de s k realsocialistiska folkrepublikerna.

Detta vet Marx ättlingar och det sällskap som enbart kallas A priori som sedan Marx död svurit att försvara hans ätt och den SANNA tolkningen. Av rädsla för repressalier från de växande kommunist- och socialdemokratiska partierna i Europa och Ryssland går släkten underjord och förvarar de outgivna manuskripten (som man kopierat innan Engels skickade dom på en dejt med sin kakelugn) i ett hemligt bankvalv i London.

I början av 20-talet skriver den ungerska filosofen och historikern George Lukacs den banbrytande och kontroversiella titeln ”Historia och klassmedvetande”. En bok som tar itu med alienationens natur på ett sätt som Marx gör i texter som fortfarande ligger i bankvalvet!! Lukacs är givetvis en riddare av A priori och har fått ättlingarnas tillåtelse som första människa utanför släkten att se dessa manuskript. Reaktionen låter inte vänta på sig, den tredje internationalen blir rasande och sätter munkavle på Lukacs som lydigt låter sig hanteras. Han vet att han har gjort sitt och att andra kommer att ta vid.

Under åren har åtskilliga marxistiska författare och politiker innehaft rollen som A prioris stormästare. Bordiga, Pannekoek, Negri, Tronti, Johnson-Forresttendensen (sällskapet gjorde här ett undantag och tillät hela tendensen att leda, istället för som brukligt är, en person).

Mm, så alltså, filmen börjar med att Sven-Eric Liedman (spelad av Kalle Larsson och ifall han skulle tacka nej, Tom Hanks) blir kontaktad av den engelska marxisten och historikern E.P Thompson och ombedd att åka till London. Väl där visar det sig att Thompson blivit mördad av en fanatisk leninist, som bär blåställ around the clock och medvetet arbetar i dåliga arbetsställningar för att få arbetsskador som påminner honom om proletariatets umbäranden. Thompson var god nog att lämna en rad ledtrådar till Sven-Eric att följa, vilket han också gör med den engelska polisassistenten, en apolitisk socialliberal.

Ganska snabbt använder leninisterna sina etablerade nätverk inom den engelska administrationen till att efterlysa de två för mord och jakten är i gång.

Forts följer…

Intressant?

Händer på Konflikt: Akuhujan om Alliansens popularitetstapp, Slutstadium om budgetdebatt.

Annonser

About this entry