Utan presstöd, pressdöd

Det här är riktigt avskyvärt. För de som trodde, i Jurgen Habermas fotspår, att EU är eller kan bli en folkets union som motmakt mot ett övernationellt kapital, jobbar i allt snålare blåst. Visst, idealt sett är en övergång till en monetär och fiskal superstat ett naturligt drag för den statsinriktade arbetarrörelsen när nationalstatens vapen rostat och blivit slöa. Men, EU och dess företrädare har aldrig riktat sina blanka och ibland sylvassa vapen gentemot kapitalet, nej nej nej. Arsenalen står tvärtom i kapitalets tjänst gentemot EU:s arbetare. Som om inte dess utomparlamentariska makt räckte till ligger helt avgörande lagstiftning fast som berget, lagstiftning som syftar till att riva ner diverse välfärdsinstitutioner eller ”statliga ingrepp i den fria konkurrensen”. Marknadens osynliga hand; t ex kapitalflykt från högt skattetryck kompletteras alltså med statens synliga näve; t ex böter och skadestånd, i en vanligt förekommande symbios.

De moderata riksdagsmännen skriver upprört: ”Presstödet kan rent av ha hindrat utvecklingen mot en mer rationell tidningsdistribution”. Nej! Är det sant! Det var det vidrigaste jag hört och måste omedelbart åtgärdas!

Svar till moddisarna: ”Presstödet kan rent av ha räddat förekomsten av en någorlunda fri press med en kritisk nyhetsvärdering. Därmed har den vulgära mediemonopolisering som t ex Australien fallit offer för, där folkvalda är beroende av Murdochs gunst för att öht stanna vid makten, mildrats”.

Skadeståndsmål parterna EU vs Svenska staten kommer att figurera ofta i media de kommande åren. Steg ett är att bli förbannad över den maktlöshet som följer i dess kölvatten. Steg två, i just detta fall, är att knäcka frågan om hur vi ska distribuera och få uppmärksamhet för kvalitativ och systemkritisk journalistik utan statligt stöd.

—————————————————————————————–

Konflikt: Redundans, Syrran och Petter uppdaterar.

Ibland dyker det upp skildringar av förtryck som känns så personliga och påtagliga att det effektivt bryter igenom den annars så verkningsfulla sköld man satt upp gentemot andras lidanden. Det här är en sådan.

Intressant! Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Annonser

About this entry