Där satt den, Riksbanken!

Nu ska ekonomin disciplineras, den fläktar för intensivt och arbetstagarsidan kan få råg i ryggen i löneförhandlingarna, både lokalt och centralt. Hotet om sparken måste kännas, måste vara reell, det duger inte om man får ett schysst jobb med bättre lön vid friställning, vad fan är poängen då? Det jag sagt rörande den här problematiken t ex här räcker gott och väl, inget övrigt att tillägga.

Annat fascinerande in the news:

  • Bordiga får rätt. Den rådskommunistiske praktikern och teoretikern Bordiga som skrev under 10- och 20-talets revolutionära period hade bl a en i allra högsta grad relevant uppfattning om Sovjet och dess likar. Han menade att bolsjevikerna i praktiken genomförde en borgerlig jordbruksrevolution på en landsbygd som fortfarande satt fast i feodalt sociala kontraktsrelationer. Partiet introducerade således både ursprunglig ackumulation och formell underordning för det ryska samhället och arbetarna/bönderna i synnerhet. Och det har hade vad att göra med nuet? Jo, Arbetaren skriver att maoistgerillan i Nepal nu har ingått i en koalitionsregering med borgarna, ger upp sin ”revolutionära administration” som etablerats lokalt i diverse regioner och uttalar sig positivt om frihandel, marknadsekonomi och globalisering. Kampen har förts, menar företrädare för maoisterna, främst mot feodalismen, inte kapitalet. Om man vill vara bitsk kan man ju fråga sig varför man isåfall känner behovet av att organisera sig som maoister, räcker inte en center/högerfront?
  • Kul rubrik, om man är marxist.

Intressant? Andra bloggar om: , , ,

Annonser

About this entry