Gratis är frihet

Du vill ut i världen, bosätta dig i ett annat land för en längre tid. Du har ingen utbildning, ingen särskild kompetens och väldigt lite sparat kapital. Var vill du åka?

När jag svarar på frågan väljer jag det land som har flest förmåner för sina medborgare. Ju mer som är finansierat med skattesedeln, desto rationellare och friare är samhället. Gratis tjänster är frihet. Gratis tillträde till offentliga ytor innebär fria städer och fri natur. När fler saker är gratis så blir avgrunden inte lika skrämmande, avgrunden som i det hot som lurar på andra sidan det förlorade arbetstillfället. Människan blir mindre rädd och frihet från rädsla är.. ja, frihet. Gratis sjukvård, gratis daghem, gratis skola, gratis vidareutbildning, gratis kollektivtrafik… Det sista har vi aldrig haft i Sverige, ingen annanstans heller så vitt jag vet. Om människor kan röra sig fritt över landet (med det mest miljövänliga transportformen) och fritt inom staden så kan vi tillägna oss andra platser som om de vore våra egna, vi blir inte bundna till våra hem. Pengar blir aldrig ett issue vilket gör att vi inte behöver prioritera bort semester eller en tur in till stan om vi bor i förorten, det är ju gratis, let´s do it anyway. Och den bästa delen, vi kan säga hej då till en övergripande del av biltrafiken som helt enkelt blir ett för irrationellt val för de allra flesta individer när alternativet är gratis. Det i sin tur skulle befria städerna från bilens negativa påverkan på infrastruktur, luftkvalitet och människokroppen.

Den politiska högern argumenterar, när den försöker sig på sofistikering, att gratis varor och tjänster aldrig är gratis egentligen (det är förstås helt riktigt) och att det innebär att en massa individer tvingas till att betala för saker dom själva inte använder sig av (högre utbildning eller sjukvård för att vissa är friska som nötkärnor hela livet). Alla bra poänger. Men. Som jag hävdat i ett mycket tidigt inlägg så är det stört omöjligt att isolera någons bidrag till samhället. Det är därför omöjligt att göra en rättvis bedömning om vad som är mitt och vad som är ditt. Du kanske aldrig använder den gratis kollektivtrafiken men alla tjänster och varor som kommer till just p g a den gratis kollektivtrafiken gynnar kanske någon som i sin tur ger dig upplevelser, tjänster eller varor som du kanske eller kanske inte betalar för.

Vi betalar, således, för en massa saker vi kanske inte använder speciellt ofta, men vi får en massa saker som vi aldrig betalar för heller, that´s the system. Det här samhället är alldeles för komplext och spinner en så pass oöverskådlig väv av beroenden mellan människor, institutioner och företag att det, med risk för att bli tjatig, inte är speciellt relevant att kritisera allmänningar för att kränka människors valfrihet.

Intressant? Dude…

Annonser

About this entry