Moraliska implikationer för medelklassmannen

En av två inlägg som istället för att utgöra den förväntade fortsättningen på analysen av den autonoma metoden, tar itu med andra ärenden:

Vi ska ju hantera vardagen också och en viktig frågeställningen för medelklassmannen blir hur mycket han ska applicera de teorier om kapital och patriarkat i sitt eget liv för att på nåt sätt, ”göra något åt” de orättvisor som uppenbarats.

Även om jag ibland vill uppmärksamma och betona likheter mellan kapitalism och patriarkat och hur dessa förtryck tar sig uttryck så finns det också skillnader som vi bör ägna ord och tid åt.

För det första: Vi som lutar åt att anse den autonoma marxismen med omnejd som den analys som ger bäst svar på frågan om vad i helvete som är fel med världen, OCH är medelklass (det sammanfaller ganska ofta), hur bör vi agera? Här kommer begrepp som aktivism och annat in, osökt, det är trots allt den vanligaste implikationen för den här gruppens livsval när de väljer att gripa in i historien. Är aktivismen svaret? Nja.

Alla bör givetvis kämpa precis som dom vill med med uppenbara undantag för kränkningar av annat än äganderätt, inte mig emot. Men frågan är om det är effektivt. Som materialist ser jag inte medelklassens medvetna youngsters som de som ska göra´t, de har trots allt ett val. Jag kan jobba hårt med min utbildning och få ett jobb där jag inte lider speciellt mycket och där jag kanske t o m får det ganska roligt. I valet mellan det och att självvalt gå på a-kassans osäkra livsvillkor, ta tillfälliga anställningar på skitjobb bara för att ”sätta igång lite ringar på vattnet” som den medvetne teoretiker man är och leva under halvtaskiga materiella villkor så väljer jag utan tvekan karriären. Jag kan ju göra det, jag har inga problem med att hantera akademien eller medelklassens kulturella tyranni och det är roligare att tjäna mycket pengar än att inte göra det. Det är roligare att ha ett meningsfullt jobb som tar upp en stor del av livet än att jobba på skitjobb som man slipper ta med sig hem.

Det är dom som inte har något val som kommer att göra´t, man gör´t för att man inte har något annat val än just kollektivt handlande mot de villkor man lever under. Det är vad materialismen berättar för oss.

Om just du kan bli rik som ett troll, då är det kollektiva handlandet som kanske aldrig leder till något, inget för dig. Det är inte du som gynnas av det, du missgynnas. Män och feminism däremot, det är en annan femma. Det är samma uppställning: män missgynnas av kvinnors feministiska intressekamp. Däremot så är lidandet som du som man utsätter en kvinna för mycket mera påtagligt, både för dig och för henne. Om du strävar efter att upphöra med att avbryta, inte lyssna, döma, inte respektera, kräva ömhet på dina villkor, etc så får det direkta konsekvenser för den kvinna som du förändrar ditt beteende gentemot. Lidandet minskar med omedelbar verkan. Den minskade orättvisan är tillräckligt påtaglig för att du som medelklassman ska se nyttan av det. Om du plötsligt ackumulerar en massa rikedom däremot, då tar du enbart någon annan rik persons plats i näringskedjan och den personen puttas ner. Det behöver inte vara så direkt, du kanske gör det medelst aktier och den vinsten sker på andras aktieägares gemensamma bekostnad vilket får små konsekvenser för varje individ.

Min punchline är att det inte finns någon plikt för människor som har kännedom om kapitalismens mörker men samtidigt har individuella möjligheter att rädda sig själva, att offra sig för kampen. Om man vill vara aktivist och leva snålt på a-kassa och tillfälliga anställningar trots att man själv har social tillgång till överhetens språk och koder så är det fine, det är t o m bra. Däremot så förpliktigar inte kännedomen till ett sådant liv, det är heller inte i linje med de teorier som förfäktas av många av dessa individer. Kännedomen om patriarkatet däremot, är som jag ovan beskrivit, en annan femma och kan faktiskt sägas förpliktiga till medvetna handlingar som ibland strider mot manliga intressen. Lidandet är alldeles för påtagligt för att göra intet.

Annonser

About this entry